• Våra tjänster

    Unik know-how för ekonomisk optimering i energiföretag

Tjänster

Programvara som tjänst över Internet

Energy Opticon erbjuder många funktionaliteter, last- och prisprognoser såväl som produktionsstöd som tjänst över Internet.  Med dessa lösningar kan kunden reducera kravet på egna resurser (IT och personal) till ett minimum och ta fördel av Energy Opticons erfarenhet, kunskaper och tjänster. All data skickas automatiskt med förvalda tidsintervall. Denna tjänst över Internet används även för individuella testprognoser.

 


Personlig och professionell service

Energy Opticon erbjuder veckovis service till alla kunder med SLA (Service Level Agreement) och varje kund har en key account owner på Energy Opticon, genom vilken den mesta av kontakten går.  Veckovis service inkluderar trimning av prognoser och en övergripande kontroll av Energy Optima 3-systemet.

Energy Opticon erbjuder personlig service under normala kontorstimmar, både genom telefon och e-post. Vår utbildade personal är alltid endast ett telefonsamtal bort och uppringaren riskerar aldrig att fastna i långa telefonköer eller telefonsvarare.

Kontinuerliga uppdateringar av nya Energy Optima 3 programvarureleaser inkluderas också i servicekontraktet.

Energy Opticon gör kontinuerligt kundnöjdhetsundersökningar, med väldigt positiva resultat

 


Utbildningar

Energy Opticon erbjuder olika utbildningar för hur man använder Energy Optima 3-systemet. Vi erbjuder både standard utbildningspaket såväl som specialdesignade utbildningar för att kunna möta våra kunders specifika behov.

Med hjälp av erfarna kursledare från Energy Opticon blir introduktionen av systemet hos kundens personal lätt och smidig.

 


Konsultarbete

Dra nytta av Energy Opticons mer än 25-åriga erfarenhet gällande produktionsoptimering och prognostisering. Energy Opticon erbjuder konsulttjänster gällande Energy Optima 3, vanliga exempel är:

  • Förstudier gällande optimeringspotential
  • Långtids investeringsberäkningar och projektutvärderingar. Influens av förändringar i produktionsstrukturen, investering i ny teknik (som vätgassystem, CCS/CCU), återbetalningstid, etc.
  • Marknadspotential (jämförelse med aktuellt använda marknader med nya/övriga möjligheter t.ex. andra typer av reservkraft)
  • Testprognoser. Jämför olika typer av lastprognoser och väderprognoser för att hitta bäst match för ert företag.
  • Specialutveckling av projekt, t.ex. för användargränssnitt av import/export.
  • Stöd för produktionsplanering. Saknas kompetensen tillfälligt hos er, har en nyckelperson slutat? Då kan vi erbjuda tillfällig hjälp med produktionsplanering.