• Om Energy Opticon

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Kunder

Vi anser att användarna av vår produkt är vår mest betydelsefulla tillgång och vi har ett stort antal kunder i ett flertal europeiska länder. 

Vi har märkt en kraftig ökning i efterfrågan på vår produkt de senaste åren. Orsakerna till denna utveckling är förändringar i energisektorn som har uppkommit genom främjandet av förnyelsebara energikällor, särskilt vind och sol.

Den så viktiga frågan om bevarandet av miljön tillsammans med den framtida energipolitiken har lett till lägre elpriser och vinster för energibolagen.

Aldrig tidigare har frågan om hur man kan minska kostnaderna och öka vinsten med mer precis schemaläggning av produktionen varit viktigare. Har alla alternativ och restriktioner beaktas? Hur exakt är de befintliga beräkningarna och prognoserna? Energy Opticon har lösningen på dessa frågor!

Energy Optima 3 optimerar världens bästa energisytem!

Falu Energi & Vatten vinnare av Global District Energy Award 2013 “Award of Excellence”

Västermalmsverket är en bio-anläggning som ägs och drivs av kommunen. Anläggningen har uppnått kontinuerliga effektiviseringar. Några av dessa förbättringar är:

  • Minskning av NOx med 60 tons/year
  • Minskning av SOx med 2 ton /år och reducerade partiklar
  • CO2 reduceringar med 145 000 ton/år (detta är lika med att ta bort 47 000 bilar från trafiken!)

Lite information om energisystemet:

  • 99% biobränsle (träflis),1% deponering och kondenserad gas

  • Samtidig produktion av värme, kyla, el och pellets

  • Pellets produceras under sommaren för att maximera kraftvärme el och används till fjärrvärme under vintermånadernaFjärrvärmenätet är 180 km lång med cirka 2 500 anslutna fastigheter

  • Avfall används som bränsle, samt spillvärme från industrin för att producera fjärrkyla och torrt sågspån till pelletsen