• Om Energy Opticon

  UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Om Energy Opticon

Energy Opticon erbjuder en IT-lösning, programvaran Energy Optima 3, för energiföretag. Detta unika system med bland annat prognos- och optimeringsberäkningar, är ett mycket kraftfullt verktyg för att ge en gemensam grund för planering av energiproduktion och energihandel.


Vi är ett stabilt och vinstgivande företag som är 100 % ägt av ledningen och vi har mer än 26 års erfarenhet inom branschen! Vår långa erfarenhet och know-how och samverkan med våra kunder är det som utmärker företaget. Vår personal bemödar sig alltid om ett vänligt, positivt och kompetent bemötande av kunderna.

Energy Opticon och Energy Optima 3 är vitt representerade genom våra flertaliga kunder och våra omsorgsfullt utvalda specialiserade och kompletterande partnerföretag.

Lite kronologi

 • 1989  -  Energy Opticon grundades
 • 1992  -  Programvaran Energy Optima kom ut på marknaden
 • 2000  -  Programvaran ändrades i design och teknik och Energy Optima 2000 lanserades
 • 2002 - Kunder i ett flertal länder i Europa, som t.ex. Tyskland, Finland och Danmark
 • 2010 - Kunder även i Frankrike och Schweiz
 • 2013 - Programvaran ändrades i design och teknik och Energy Optima 3 lanserades
 • 2018 - Modulen  Smart Optima Heat Network, för optimering av framtempen i fjärrvärmenätet,  intro-ducerades på marknades som en del av Energy Optima 3

 

Kvalitetspolicy

Energy Opticon erbjuder IT-lösningar för energibolag och tillhandahåller datorstöd och tjänster för ekonomisk optimering av energiproduktion, lastprognoser, stöd för energihandel och optimering av driften av fjärrvärmenät.

Energy Opticons mål är att våra produkter och tjänster kommer att bidra med följande för våra kunder:

 • att vara en know-how elevator för energibolagens personal för att minska kostnader och utsläpp,
 • att leverera det mest effektiva och pålitliga optimeringssystemet.

Kvalitet för Energy Opticon är när kunden har bekräftat dessa punkter under sin kontakt med oss.
För att uppnå dessa mål arbetar Energy Opticon kontinuerligt med förbättringar och följer noga utvecklingen på energimarknaden och med miljön. Detta inkluderar både de lagar och förordningar som är relevanta för Energy Opticons verksamhet, såväl som den tekniska utvecklingen och våra kunders och andra intressenters behov.