• Vad är på gång?

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

2024-03-28Pressmeddelande

21 mars, 2024: Energy Opticon levererar programvara för optimering av vätgassystem till Ren-Gas i Finland tillsammans med Valmet

Valmet Automation levererar en fullskalig central kontrollrumsimulator till Nordic Ren-Gas Oy, där Energy Opticons programvara Energy Optima 3 för optimering av vätgassystem ingår som en del i en helhetslösning.

Ren-Gas Oy är den ledande nordiska producenten av grön vätgas och e-metan i Finland.

Leveransen kommer att inkludera ett Valmet DNA-automationssystem, där Energy Optima 3 utgör produktionsoptimeringsdelen, som syftar till att bevisa och testa alla centrala kontrollrumsfunktioner i en simulerad och riskfri miljö.

Värdet på ordern kommer inte att offentliggöras. Målet är att leverera hela det centrala kontrollrummet och processmodellering för sex anläggningar och ha det slutgiltiga acceptanstestet i slutet av 2024.

"Vårt projektmål är att bygga ett pilotsystem för att säkerställa och validera det centrala kontrollrumskonceptet inklusive funktioner och gränssnitt. Detta kommer också att hjälpa oss att testa våra operativa strategier för att driva våra flertaliga produktionsanläggningar tillsammans som en hel portfölj. Valet för ett Valmet DNA-automationssystem har varit noga utvalt. Vi ville utveckla vårt eget sätt att arbeta och med en fullskalig kontrollrumssimulator kan vi bygga upp vår verksamhet för att vara redo att erbjuda tjänsterna så optimala som möjligt från dag ett. Digitaliseringen möjliggör nya metoder för att testa och utveckla, så att inte bara vår teknik utan även våra medarbetare kan vara redo från start”, säger Aleksi Sipilä, automationschef på Nordic Ren-Gas Oy.

"Simulatorn är utrustad med Valmet DNA-automationssystem, som integrerar energi- och produktionsoptimering (Energy Optima 3), avancerade processkontroller och informationshanteringssystem. Med simulatorn kan Nordic Ren-Gas Oy optimera och testa de datadrivna operativa strategierna i en realistisk miljö. Simulatorn erbjuder också ett effektivt sätt att träna operatörerna för olika scenarier och situationer i en riskfri miljö. Denna leverans visar Valmets åtagande att tillhandahålla innovativa och hållbara lösningar för vätgas- och Power-to-X-sektorerna”, säger Jyri Kaivosoja, Senior Product Manager, Automation Systems, Valmet.

Läs mer om leveransprojektet på Valmets hemsida

3D-rendering av Nordic Ren-Gas-fabrik i Tammerfors, Finland

Mer om kunden Nordic Ren-Gas Oy

Nordic Ren-Gas Oy är Finlands ledande projektutvecklare för vätgasekonomi, som bygger ett distributionsnät för förnybar e-metanproduktion i Finland. De förnybara bränslen som produceras av Ren-Gas kommer att minska användningen av fossila bränslen i tunga väg- och sjötransporter med cirka 250 miljoner liter årligen. Det resulterande rena bränslet kan minska över en miljon ton koldioxid årligen inom transport- och energisektorerna. Energikällan för den producerade e-metanen kommer från finsk vindkraft. Läs mer: https://ren-gas.com/en/