• Vad är på gång?

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

2015-03-26Event

19-20 maj, 2015: Energy Optima 3 Användarträff 2015

Energy Optimization Querverbundsoptimierung Energi Optimering

Årets användarträff kommer att hållas på Scandic Triangeln, centrala Malmö, ca. 30 minuter från både Kastrup och Sturup. Scandic Triangeln har rymliga, ljusa lokaler, och stora delar av hotellet är helt nyrenoverat, med gym och sky bar.

Användare från ett flertal länder i Europa bjuds in och under mötet kommer utbildningar, gästföreläsare, workshops och andra aktiviteter att hållas, på engelska, svenska och tyska. Under eventet kommer det bli diskussion kring möjliga förbättringar i EO3-systemet, vilket sedan kommer att ligga till grund för prioritering av det framtida utvecklingsarbetets riktning i Energy Opticon, som användarna alltså får möjlighet att påverka.