• Vad är på gång?

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

2023-02-27Pressmeddelande

Projekt om vätgas och CCU medfinansieras av Europeiska Unionen

Energy Opticon har startat ett projekt om ekonomisk och miljömässig modell för vätgasproduktion och CCU kopplat till kraftvärmeverk som medfinansieras av EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond.

Syftet med projektet är att hitta lönsamhet för totaloptimering av energisystem med integrerade vätgassystem och CCU.

Ekonomiska och miljömässiga vinster för produktion av vätgas med elektrolys i energibolag och industri kopplat till elmarknaden kommer att analyseras i projektet, samt tid för Return of Investment för installation av ett vätgassystem i energisystemet.
Långtidsoptimeringar i Energy Optima 3 möjliggör avancerade investeringsberäkningar, potentialstudier och simuleringar i riktig miljö för lönsamhet för vätgassystem, CCU och Bio-CCS.