• Vad är på gång?

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

2022-11-15Pressmeddelande

Stora möjligheter till reducerade energikostnader genom ökad användarflexibilitet

Det finns stora möjligheter att spara både pengar och koldioxidutsläpp genom att uppmuntra en ökad användarflexibilitet av el, värme och kyla samt ökat tillvaratagande av låggradig spillvärme. 

Det är en av slutsatserna från den potentialstudie inom projektet e-Flex - digital plattform för handel och styrning av energi som nu är klar. Studien är gjord på data från 2020. 

David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen, bedömer att om studien gjorts med nyare siffror skulle den potentiella lönsamheten vara flera gånger större.

Läs mer på Kraftringens hemsida.