• Vad är på gång?

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

2022-10-27Pressmeddelande

Reducerade energikostnader genom ökad användarflexibilitet

Slutsatserna i potentialstudien för e-Flex - digital plattform för handel och styrning av energi visar tydligt att man kan reducera energikostnader genom ökad användarflexibilitet.

Det finns stora möjligheter att spara både pengar och koldioxidutsläpp genom att uppmuntra en ökad användarflexibilitet av el, värme och kyla samt ökat tillvaratagande av låggradig spillvärme. Det är en av slutsatserna från den potentialstudie inom projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi som nu är klar. Studien är gjord på data från 2020.

David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen och ansvarig för potentialstudien bedömer att om studien gjorts med nyare siffror skulle den potentiella lönsamheten vara flera gånger större:

- Jämfört med 2020 befinner vi oss i en drastiskt förändrad omvärld med skenande elpriser och ökad pris-volatilitet inom dygnet. De ekonomiska incitamenten för slutkunden att tillämpa en ökad flexibilitet har aldrig varit större, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen.

Läs mer här:

https://www.kraftringen.se/foretag/varme-kyla/e-flex/potentialstudie/pressmeddelande-221027/

https://www.linkedin.com/company/e-flex-digital-plattform-f%C3%B6r-handel-och-styrning-av-energi/