• Vad är på gång?

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

2022-05-20Pressmeddelande

Initiativen som ska göra värmebranschen fossilfri

Initiativen som ska göra värmebranschen fossilfri

För att minska klimatpåverkan och kunna nå det utpekade 1,5 gradersmålet i Parisavtalet, måste alla delar i samhället agera för att fasa ut fossila bränslen och material. Inte minst energibranschen har en utmaning framför sig och det pågår flera initiativ för att skapa ett mer hållbart energisystem.

Ett av dessa initiativ är projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi. I e-Flex testas ett nytt angreppssätt på sjukhusområdet i Lund för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. Kärnan är utvecklingen av en digital plattform där energi köps och säljs och ett nära samarbete mellan energibolag och fastighetsägare. Både fjärrvärme, fjärrkyla och eleffekt kommer att handlas på plattformen.

David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen, presenterade förra veckan projektet på ett seminarium arrangerat av Utvecklingsplattform uppvärmning. En artikel med utgångspunkt från initiativen som presenterades är publicerad i Tidningen Energi. David Edsbäcker är intervjuad och berättar hur e-Flex kan bidra till ett mer flexibelt energisystem.

Bild: David Edsbäcker, Kraftringen

Läs artikeln: https://www.energi.se/artiklar/2022/april-2022/initiativen-som-ska-gora-varmebranschen-fossilfri

Vi finns nu också på LinkedIn! Följ oss där: https://www.linkedin.com/company/e-flex-digital-plattform-för-handel-och-styrning-av-energi

Läs mer om projektet: https://www.kraftringen.se/om-kraftringen/om-oss/framtiden/e-flex

Samarbetsparter i projektet är Kraftringen, Region Skåne, Energy Opticon, Lunds universitet, RISE och Sustainable Business Hub. Projektet finansieras av ingående partners och Energimyndigheten.