• Vad är på gång?

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

2018-10-04Event

21-22 maj, 2019: Energy Optima 3 Användarträff

Deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och Polen bjuds in till den årliga användarträffen som kommer att hållas på Malmö Live.

Fokus för Energy Optima 3 Användarträff är att ge deltagarna information om nya möjliga förbättringar i Energy Optima 3, och möjlighet att prioritera dessa utefter det som är viktigast för det egna företaget. Dessa prioriteringar kommer under året därefter ligga till grund för utvecklingsarbete i Energy Opticon.