• Energy Optima 3

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

System/Rapportering

Avancerad rapportering med Business Intelligence-konceptet utgörs av två delar:

Import/export av data: Med denna lösning kan Energy Opticon erbjuda ett brett utbud av möjligheter med hög flexibilitet gällande import och export av data till och från Energy Optima 3. Verktyget möjliggör maximala egna möjligheter för ändringshantering för användare.

Visualisering av data: Individuella visualiseringar av data från Energy Optima 3-systemet. Användare av Energy Optima 3 kan skapa egna rapporter som visar önskad information i egenkonfigurerade format. Det används också ofta för att visa uppföljningsdata, som t.ex. ekonomisk uppföljning och prognosuppföljning.


        


Simuleringar

En viktig funktion i Energy Optima 3 är åtkomsten till simuleringsdatabaser. En simuleringsdatabas är en separat databas utöver den normala “skarpa” databasen. Simuleringsdatabasen används för att skapa egna scenarier för väder och lastprognoser, för att kunna utvärdera hur dessa variationer influerar beräkningsresultaten. Den kan också användas för att utvärdera de ekonomiska resultaten av förändringar i energisystemet.