• Energy Optima 3

  UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Smart Optima Heat Network (SOHN)

Smart Optima Heat Network

VAD ÄR SOHN?

Mjukvara för att ekonomiskt optimera framtemperaturen i fjärrvärmenätet, baserat på adaptiva och dynamiska beräkningsmodeller.

UTMANINGAR FÖR ENERGIFÖRETAG

Om man ekonomiskt vill optimera driften av fjärrvärmenätet, finns det följande utmaningar att hantera:

 • Värmeackumulering i fjärrvärmenätet
 • Tidsfördröjning i nätet
 • Värmeförluster
 • Överföringsbegränsningar
 • Temperaturberoende verkningsgrader för ång- turbiner och rökgaskondensorer

Fjärrvärmenätet är dynamiskt till sin karaktär på så sätt att en ändring av flödeshastigheten känns av i hela nätet inom några få sekunder men det kan ta flera timmar innan en förändring i framledningstemperatur når ut i hela nätet. Smart Optima Heat Network utnyttjar detta fenomen och gör det möjligt att jobba med nätet istället för mot det.

LÖSNING OCH FÖRDELAR

Resultatet av optimering med Smart Optima Heat Network blir:

 • Ekonomiska besparingar och minskat slitage: Färre start/stopp av produktionsenheter.
 • Lägre CO2-utsläpp: Mindre användning av fossila bränslen vid startförlopp i pannor.
 • Undvika att starta spetslastpannor med fossilt vid tillfälliga lasttoppar.
 • Bättre hantering av överföringsbegränsningar i fjärrvärmenätet: Billigt producerad värme kan användas i större delar av fjärrvärmenätet.
 • Mindre svängningar i vattenflödet i nätet: Framtemperaturen anpassas till aktuella tidsfördröjningar i nätet så att rätt temperatur når konsumenterna.

Läs mer om SOHN i en artikel från Dagens Industri: EnergyOptima3_SOHN.pdf

Med stöd från VINNOVA.