• Energy Optima 3

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Produktionsoptimering

Energy Optima 3 är ett världsledande system för online datoroptimerade produktionsplaner för energiproducenter. Systemet använder olika tidshorisonter, både kort- och långtidshorisont.


Energy Optima 3:s modul för Produktionsoptimering ger en detaljerad och exakt projektion av kundens energisystem med produktionsenheter, genom att använda en användarvänlig grafisk editor, den så kallade ”Topologieditorn”. Genom att kombinera modellen med bränsle- och handelskontrakt, last- och prisprognoser, och genom att mata in tekniska och ekonomiska indata direkt i den grafiska editorn, kan exakta produktionsplaner räknas ut på minsta möjliga tid. Energy Optima 3:s Produktionsoptimeringsmodul erbjuder:

  • Kort- och långtids datoroptimerade produktionsplaner.

  • Automatiska scenarioberäkningar genom användandet av en så kallad ”Flow Studio”.

  • Simultana optimeringar av produktionsplaner och kontrakt.

  • Bekräftelse av produktionsplaner och elhandelsvolymer.

  • Visualisering och uppföljningslösningar för produktionsplanerare, el- och gashandlare, management och kontrollrum.

 


Totaloptimering av produktion

Med Energy Optima 3 erbjuder Energy Opticon ett av marknadens populäraste och snabbast räknande system för online datoroptimerade produktionsplaner. Systemet räknar automatiskt ut hur anläggningar skall köras för att minimera kostnaderna och maximera intäkterna.

Energy Optima 3 arbetar med totaloptimering, vilket innebär att elproduktionen och fjärrvärmeproduktionen optimeras tillsammans, en nödvändighet för energiproduktionsföretag som arbetar med kraftvärme.

Energy Optima 3 integrerar alltså prognoser för konsumtion av fjärrvärme, ånga, kyla etc. med det egna energiproduktionssystemet till en totaloptimering.

Förutsatt att en elhandelsmodul är kopplat till systemet tas olika typer av elmarknadens produkter med i beräkningarna. Denna totaloptimering är en förutsättning om man ska kunna driva kraftvärmeproduktion kostnadseffektivt.


Ekonomisk uppföljning

Exakta optimeringar och prognoser är avgörande för att maximera effektivitet och vinst. Genom att analysera det förflutna kan man se hur stor skillnad det är mellan verkligheten och ett teoretiskt maximum. Energy Optima 3:s uppföljnings möjligheter förser energiföretaget med individuella lösningar för att analysera kostnader, prognoser och produktion av varje enskild enhet i det förflutna för att hitta optimeringsmöjligheter och förbättringspotential.

Detta verktyg erbjuder också automatisk långtidsuppföljning som kan användas för årliga ekonomiska mål.

En annan viktig aspekt är att det ett enkelt sätt att få produktionsekonomin i fokus hos kundföretagens personal. Modulen för produktionsoptimering är ett mycket kraftfullt verktyg för att uppnå vinst.

Alla typer av anläggningar

Energy Opticons mångåriga branscherfarenhet möjliggör modellering av alla typer av produktionsanläggningar och alla typer av sammansättningar av dessa. Detta möjliggörs via Topologieditorn, som gör att kunden själv kan modellera och ändra i sin kraftverkspark. Kunden kan också själv ändra sina lastprognoser, olika kontrakt för bränsle med mera.

Sparar miljoner kronor per år

Oberoende undersökningar har visat att man med datoroptimerade produktionsplaner kan sänka de rörliga produktionskostnaderna med 2-10 % per år. Med de aktuella förutsättningarna på elmarknaderna kommer besparingarna kunna bli ännu högre (med högre intäkter). Det är dessutom idag en ren nödvändighet med denna typ av datorhjälpmedel om man vill agera framgångsrikt på elmarknaden, eftersom förändringarna där sker för snabbt för att man ska kunna räkna ut körplaner manuellt eller basera sina planer enkla tumregler.

Optimeringsberäkningar

Optimeringshorisonten (hur långt fram i tiden optimeringen sträcker sig) är flexibel och kan fritt justeras av användaren. Optimeringarna kan startas till exempel en gång per timme, men även detta kan användaren påverka.

Alla optimeringsresultat sparas i en databas och kan användas överföras för ytterligare analyser.

Korttids- och långtidsoptimering

Standardmodulen för optimala produktionsplaner räknar med tidshorisonter från 1 timme upp till en månad framåt i tiden (korttidsoptimering). Med långtidsoptimering möjliggörs optimering för upp till ett år. Med årshorisonten möjliggörs beräkningar för bränsle- och revisionsplanering, CO2-kvoter, investeringar i nya eller ändrade enheter i energisystemet, skatter som baseras på långtidskvoter etc.