• Energy Optima 3

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Optimering av vätgassystem och CCU

Varför vätgas?

2045 förväntas 55 TWh elektricitet behövas för Sveriges elektrolytiska vätgasproduktion (Källa: Fossilfritt Sveriges Vätgasstrategi, 2021). Detta motsvarar 43% av Sveriges elkonsumtion idag. Enligt Energimyndighetens officiella statistik var Sveriges totala elförbrukning 127 TWh i 2021.
Energy Opticon driver utvecklingen av vätgasanvändning i flera projekt tillsammans med energibolag och industrier, från investeringsberäkningar till val av optimal produktionsplats och till faktisk produktion. Våra beräkningar tillsammans med faktiska data från energibolag har visat att det finns stor ekonomisk potential för optimering av vätgassystem.

 

 

Fördelar

Optimering av vätgassystem med elektrolys och/eller bränslecell kan vara fördelaktigt av flera skäl. Det kan öppna för nya möjligheter:

  • Använda vätgas som energilager för ökad flexibilitet inom elproduktionen och avlasta elnätet vid kritiska tidpunkter.
  • Agera på elmarknader och bidra med stödtjänster på balansmarknaden.
  • Nya affärsmodeller för t.ex. Carbon Capture and Utilization (CCU) och e-bränslen.
  • Förbättra företagets gröna profil.

 

Scenarioberäkningar

Vätgassystemet med all nödvändig ekonomisk indata modelleras i Topologieditorn i Energy Optima 3, varpå olika långtids simuleringsberäkningar körs. Optimeraren hittar de mest lönsamma modellerna för vätgasproduktionssystem, vilket även kan kombineras med andra processer, så som Carbon Capture and Utilization.

Energy Opticon kan på detta sätt ta fram underlag för följande:

  • Lönsamhet för vätgasproduktion för det specifika systemet.
  • Om det är mest lönsamt med vätgasproduktion med elektrolys, eller med ett komplett vätgassystem (med även bränslecell).
  • Var det är mest lönsamt att placera tekniken.
  • Hur lång tid återbetalningstiden kommer vara.

 

Framgångsexempel

Kemira Oy i Finland är ett globalt kemiföretag som har kunder inom vattenintensiva industrier. Bolagets fokus ligger på pappersmassa, olja, gas och vattenrening.

Energy Opticon har tillsammans med Valmet Automation levererat en energihanteringslösning för att optimera driften av elektrolysörerna i kombination med elhandel vid Kemira Chemicals blekkemiska anläggningar i Äetsä och Joutseno i Finland.
Elektrolysörerna på Kemiras anläggningar motsvarar sammanlagt närmare 250 MW i märkeffekt och används för att producera klorat (med vätgas som biprodukt).

Energihanteringslösning

Leveransen inkluderade ekonomisk och miljömässig produktionsoptimering av Kemiras produktion av vätgas och klorat i kombination med elhandel. Det inkluderade också ett informationshanteringssystem för lagring och vidarebearbetning av data samt för rapportering.
Det som är så speciellt med denna leverans är att produktion med elektrolys för tre olika platser modellerades med prognoser för deras kloratproduktion, tillsammans med optimala köp- och säljplaner för el, för day-ahead, intraday och balansmarknader.
Kemira Oy tjänar stora summor på denna lösning och interna undersökningar visade att återbetalningstiden för optimeringssystemet var mindre än ett år.