• Energy Optima 3

    UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Mätvärden

Automatiska beräkningar av lastprognoser och optimerade energiproduktionsplaner kräver noggrann och säker management och validering av mätvärden. De flesta andra moduler i systemet är beroende av mätvärden. Av denna anledning är mätvärdesmodulen det naturliga centrat i Energy Optima 3-systemet.


Modulen ansluter till de lokala mätvärdessystemen och importerar vissa mätvärden för produktion och väder som behövs för systemets beräkningar. Modulen har mycket avancerade redskap för standardiserade gränssnitt mot de lokala mätsystemen som hanterar .csv-filer, ODBC (SQL), OPC, PGIM etc.