• Energy Optima 3

  UNIK KNOW-HOW FÖR EKONOMISK OPTIMERING I ENERGIFÖRETAG

Den optimala programvaran för att spara tid, pengar och miljö inom energiföretag

 

Energy Opticon är, med programvaran Energy Optima 3, en av de största leverantörerna av prognostisering av förbrukningar och ekonomisk datoroptimering av energiproduktion. Energy Optima 3 har varit på marknaden sedan år 1992 och våra programvaror har utvecklats och finjusterats av våra anställda i samarbete med våra kunder i olika nya releaser av programvaran.

5 ANLEDNINGAR TILL ATT INVESTERA I ENERGY OPTIMA 3

 • Sänk kostnaderna och höj intäkterna i företaget - reducera driftskostnader med 2-10 %
 • Spara tid och underlätta arbetet för personer inom alla nivåer i företaget
 • Förenkla informationsspridning och rapportering - öka transparens
 • Kompetenshöjning
 • Öka kvaliteten och säkerheten på arbetet med tillförlitligt beslutsstöd
 
 

Energy Optima 3 är en modulbaserad IT-lösning för:

 • Noggranna prognoser
 • Ekonomisk optimering av energiproduktion
 • Energirelaterad handel (t.ex. el och gas)
 • Beslutsstöd för produktionsplanering

Alla moduler är standard programvara och den modulbaserade strukturen möjliggör för Energy Opticon att leverera individuella lösningar utefter kundens specifika krav och önskemål. Det innebär att varje del av programmet fungerar och kan köpas separat, utan att kommunikationen mellan modulerna därigenom begränsas. Åtkomst av moduler och funktioner regleras via användare och lösenord. Programvaran har funnits ute hos kunder (i olika releaser) i över 22 år, och genom ständig justering och finslipning utefter våra kunders önskemål, och genom att använda oss av Microsoft.net ramverk, har vi redan skapat en optimal miljö för en säker och framgångsrik framtid för åtminstone de kommande 10-15 åren.

Energy Optima 3 levereras antingen som ett databasbaserat klient/server system som använder Windows som plattform eller som en service från Energy Opticon över Internet.


 

FÖRDELAR MED ENERGY OPTIMA 3

Utan dator optimerade verktyg som hjälpmedel för planering av energiproduktion, är det mycket svårt att alltid producera ekonomiskt optimalt. För att minimera produktionskostnaderna behövs man en matematisk modell av energisystemet. För att minimera kostnaderna måste man kombinera kontinuerliga och binära variabler, vilket är komplicerat (MIP). Den mänskliga faktorn ökar också risken för fel. Man behöver verktyg som hjälp.

MANAGEMENT:

 • Minska kostnaderna och öka vinsten: Genom att använda Energy Optima 3, kan de rörliga produktionskostnaderna i regel minskas med 2-10%. Samtidigt, kan också vinsten maximeras med optimering av energihandel. Detta kan innebära hundratusentals euro varje år.
 • Öka kvalitet, full insyn: Genom att använda ett testat och trimmat system för produktionsoptimeringar kan ledningen lita på kvaliteten av produktionsplaneringen. Det är alltid fyll insyn i vilka parametrar som finns i form av begränsningar, avtal och andra påverkande faktorer.
 • Förenkla rapporter och informationsspridning: Energy Optima 3 erbjuder ett brett utbud av möjligheter att presentera data för informationsflöde mellan olika avdelningar. Ledningen kan, t.ex. informeras med individuella rapporter med huvudinformation eller nyckeltal.
 • Spara tid: genom färre manuella och mindre komplexa beräkningar. Detta frigör tid för andra viktiga uppgifter.
 •  Förenkla uppföljning: Beräkna skillnaden mellan verklig och optimal drift för att utvärdera kvaliteten på planeringen och analysera vilket optimeringspotential som finns kvar att utnyttja. Uppföljning kan även användas för att motivera personalen att öka nyckeltal.
 • Beslutsstöd: Energy Optima 3: s produktionsplaner används för; enhetsstyrning, handel, planering och utvärdering. Planeraren har alltid öppen och kvalitativ information som underlag för att fatta beslut från intraday handel fram till långsiktiga projektutvärderingar (return of investment).
 • Underlätta planering av: Optimala produktionsplaner för varje enhet, optimala handelsvolymer och strategier, utvärdering av långsiktiga strategier och projekt.

HANDEL:

 • Förenkla samarbete mellan produktionsplanering och handelsprocesser: Handel och produktion är starkt kopplade. Produktionsplanens beräkningar är beroende av handelsmöjligheter samtidigt som handelsportföljen beror på energiproduktionen. På grund av detta är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt företag i energibranschen ett nära samarbete mellan produktionsplanering och handelsprocesser.
 • Gemensam grund för planeringen: Energy Optima 3 är en gemensam grund för planeringen för produktionspersonal och handlarna. Handelsvolymerna och produktionsplaner är optimerade samtidigt och produktionsplanerna är beräknade baserat enhetsbegränsningar och marknadspriser på olika energiformer.
 • Bekräftelse av produktionsplaner och handelsvolymer: Resultaten från Energy Optima 3 kan eller måste bekräftas innan de skickas iväg för handel. Genom att bekräfta en plan så skickas denna information automatiskt tillbaks till systemet samtidigt som den skickas iväg till handlarna i valfritt format.


DRIFTEN/OPERATIV NIVÅ:

 • Tidsbesparing och förenkling av arbete: Med rätt indata levererar Energy Optima 3 tillförlitliga och lättförståeliga resultat för en optimal drift av enheter ger snabba analyser för förklaring av produktionsplaner. Detta sparar mycket tid och förenklar arbetet för driftspersonalen.
 • Kunskapshöjning: Höj medvetenheten om ekonomiskt tänkande i alla aspekter av driften av anläggningen bland personalen. Systemet kan användas för att stärka nya sätt att tänka och skapa ny kunskap om olika faktorer som påverkar ekonomin i energiproduktionen.

Användarvänlighet

Energy Optima 3 har från start konstruerats att vara användarvänligt. Användargränssnittet är välmodellerat och reflekterar verkligheten på ett intuitivt sätt med grafer, tabeller och andra rapporter. Därför är Energy Optima 3 lätt att arbeta med och att sätta i praktisk drift. Dessa egenskaper är betydelsefulla för att ett optimeringsprogram ska kunna användas i drift av anläggningar.


Den senaste teknologin på marknaden

Energy Optima 3 är en väldigt modern produkt med den allra senaste teknologin inom sitt område. Den innefattar särskilt attraktiva funktioner som:

 • Den världsledande Höghastighetsoptimeringsfunktionen
 • Topologieditorn, ett mycket avancerat grafiskt program för energisystemmodellering.
 • Avancerad ekonomisk uppföljning med analyser av ekonomiska avvikelser mellan verklig och optimal drift.
 • Business Intelligence (BI), med avancerade funktioner för specialdesignade rapporter och för standardiserad import/export-gränssnitt.
 • Optimering av olika typer av Reglerkraft, inklusive prisprognoser för detta.
 • Smart Data View, en avancerad, användarvänlig och flexibel funktion för att presentera data i grafer och tabeller.
 • Smart Optima Heat Network (SOHN), för optimering av driften av fjärrvärmenät.

Energy Opticons team utvecklar programmet kontinuerligt i samarbete med kundernas önskemål, och uppdateringar sker med jämna mellanrum.