Spara tid, pengar och miljö med
Energy Optima 3

Programvara för ekonomisk produktions- och
elhandelsoptimering och noggranna lastprognoser för
energiproducerande företag

Införandet av Energy Optima 3 i driftsorganisationen bidrar till:

 • Ekonomiska besparingar
 • Frigörande av tid för andra viktiga uppgifter
 • Gemensam bas för planering
 • Ekonomiskt tänk inom alla avdelningar
 • Enkel och snabb delning av information
 • Effektivare arbetssätt
 • Enklare uppföljning och rapportering
 • Beslutsstöd vid produktionsplanering
 • Kompetenshöjning
 • En renare miljö

 • Ett tyskt energibolag

  "Snabbheten. Man kommer väldigt snabbt åt optimeringsresultaten. Man får en mycket bra överblick över energisystemet, med bilder som inkluderar både mätvärden och optimerade produktionsvärden. Samlingsdiagrammen ger även en väldigt bra överblick över produktionsplanerna. Viktigt är simuleringsmöjligheterna, så att man oberoende av huvudsystemet kan genomföra olika typer av beräkningar."

  En tysk kund - Ett tyskt energibolag
 • Ett svenskt energibolag

   ”Energy Optima 3 är ett, med rätt inställningar, utmärkt verktyg för att drifta våra anläggningar enligt de bästa ekonomiska och miljömässiga alternativen. Energy Optima 3 ger oss underlag för planering och facit för uppföljning.”

  En svensk kund - Ett svenskt energibolag
 • Ett tyskt energibolag

   ”Systemet ger oss tillförlitliga körplaner för våra anläggningar och avlastar våra planerare.”

  En tysk kund - Ett tyskt energibolag
 • Ett svenskt energibolag

  ”Energy Optima 3 är ett kraftfullt beslutsverktyg vid produktionsplanering, t.ex. vid val mellan mottrycks- och värmepumpproduktion.”

  En svensk kund - Ett svenskt energibolag
 • Ett finskt energibolag

  "Med Energy Optima 3-systemet har vi möjlighet att analysera kostnaderna för den operativa ledningen av vår produktion. Energy Optima 3 ger oss en solid grund för att utveckla användningen av vårt produktionssystem. En stor fördel är friheten att simulera produktionen med befintliga enheter och med nya tillvalsenheter. "

  En finsk kund - Ett finskt energibolag