Spara tid, pengar och miljö med
Energy Optima 3

Programvara för ekonomisk produktions- och
elhandelsoptimering och noggranna lastprognoser för
energiproducerande företag

Införandet av Energy Optima 3 i driftsorganisationen bidrar till:

 • Ekonomiska besparingar
 • Frigörande av tid för andra viktiga uppgifter
 • Gemensam bas för planering
 • Ekonomiskt tänk inom alla avdelningar
 • Enkel och snabb delning av information
 • Effektivare arbetssätt
 • Enklare uppföljning och rapportering
 • Beslutsstöd vid produktionsplanering
 • Kompetenshöjning
 • En renare miljö

 • Ett svenskt energibolag

  ”Energy Optima 3 är ett kraftfullt beslutsverktyg vid produktionsplanering, t.ex. vid val mellan mottrycks- och värmepumpproduktion.”

  En svensk kund - Ett svenskt energibolag
 • Ett svenskt energibolag

   ”Energy Optima 3 är ett, med rätt inställningar, utmärkt verktyg för att drifta våra anläggningar enligt de bästa ekonomiska och miljömässiga alternativen. Energy Optima 3 ger oss underlag för planering och facit för uppföljning.”

  En svensk kund - Ett svenskt energibolag
 • Ett tyskt energibolag

  "Snabbheten. Man kommer väldigt snabbt åt optimeringsresultaten. Man får en mycket bra överblick över energisystemet, med bilder som inkluderar både mätvärden och optimerade produktionsvärden. Samlingsdiagrammen ger även en väldigt bra överblick över produktionsplanerna. Viktigt är simuleringsmöjligheterna, så att man oberoende av huvudsystemet kan genomföra olika typer av beräkningar."

  En tysk kund - Ett tyskt energibolag
 • Ett svenskt energibolag

  ”När vi tog Energy Optima 3 i drift så visade det sig att vi skulle köra vårt gamla kraftvärmeverk på fullast och låta vårt nya med bättre verkningsgrad reglera. Då trodde vi att Energy Optima 3 räknade fel. Eftersom vårt gamla kraftvärmeverk har en brantare verkningsgradskurva så har det visat sig att Energy Optima 3 fick rätt. Tack vare Energy Optima 3 så har vi nu fått en ökad totalverkningsgrad. Driftpersonalen har stort förtroende för systemet och för att behålla det så arbetar vi aktivt med att justera inställningar så det alltid visar rätt. Vi är nöjda med Energy Optima 3 !“

  En svensk kund - Ett svenskt energibolag
 • Ett svenskt energibolag

   ”Energy Optima 3 ger en bra överblick över hela vår energiprocess och ger en ekonomiskt optimal produktion. Det ger ett tydligt underlag för vår produktion som alla där når och kan följa.”

  En svensk kund - Ett svenskt energibolag