Spara tid, pengar och miljö med
Energy Optima 3

Programvara för ekonomisk produktions- och
elhandelsoptimering och noggranna lastprognoser för
energiproducerande företag

Införandet av Energy Optima 3 i driftsorganisationen bidrar till:

 • Ekonomiska besparingar
 • Frigörande av tid för andra viktiga uppgifter
 • Gemensam bas för planering
 • Ekonomiskt tänk inom alla avdelningar
 • Enkel och snabb delning av information
 • Effektivare arbetssätt
 • Enklare uppföljning och rapportering
 • Beslutsstöd vid produktionsplanering
 • Kompetenshöjning
 • En renare miljö

 • Industrielle Werke Basel

  "Man får en inblick i framtiden. Det är bra att veta vad som kommer hända de följande timmarna. Det är också bra och viktigt att systemet är så enkelt att använda."

  Christoph Beleda - Industrielle Werke Basel, Schweiz
 • Eskilstuna Energi & Miljö

   ”Energy Optima 3 är ett, med rätt inställningar, utmärkt verktyg för att drifta våra anläggningar enligt de bästa ekonomiska och miljömässiga alternativen. Optima ger oss underlag för planering och facit för uppföljning.”

  Lotta Niva - Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna
 • Sundsvall Energi

   ”Energy Optima 3 ger en bra överblick över hela vår energiprocess och ger en ekonomiskt optimal produktion. Det ger ett tydligt underlag för vår produktion som alla där når och kan följa.”

  Anette Rhodin - Sundsvall Energi, Sundsvall
 • Stadwerke Schwäbisch Hall

   ”Systemet ger oss tillförlitliga körplaner för våra anläggningar och avlastar våra planerare.”

  Arne-Jan Hinz - Stadwerke Schwäbisch Hall, Tyskland